logo p pp c. str

 

Początki

Początkową nazwą Duszpasterstwa Akademickiego Petra była „Misja Studencka Petra”. Nazwa ta podkreślała wyraźnie misyjno-ewangelizacyjny charakter grupy.

Misja Studencka Petra rozpoczęła swoją działalność w roku 1995 w Olsztynie przy tamtejszym zborze Kościoła Zielonoświątkowego. Założycielem tej inicjatywy był Kazimierz Sosulski – wówczas zastępca prezbitera naczelnego KZ w Polsce, odpowiedzialny za sprawy nauczania i duszpasterstwa, obecnie prezbiter Okręgu Centralnego KZ oraz Krzysztof Matuszewski – wówczas lider ewangelizacyjnej grupy studenckiej z Olsztyna, następnie pastor zboru w Iławie i założyciel organizacji misyjnej „Generacja T”.

Pierwsze lata działalności Petry (1995 – 2001) były skoncentrowane głównie w Olsztynie i Warszawie. Liderem grupy w Olsztynie był Krzysztof Matuszewski, liderami grupy Petry w Warszawie byli Paweł Brandys oraz Rafał Żukowski, a następnie Jakub Hoły.

 

Nabożeństwa i wspólne wyprawy

W latach 1998 – 2002 na spotkania studenckie Petry w Warszawie, organizowane najczęściej w formie nabożeństw, przychodziło 70 – 80 osób, poza tym w tych samych latach w Olsztynie i Gdańsku działały analogiczne, lecz nieco mniejsze liczebnie grupy. W tym okresie przy współpracy grup D.A. Petra w Warszawie i Gdańsku, organizowano obozy zimowe, narciarskie, wspólne wypady sylwestrowe, wyjazdy integracyjne do ośrodka w Olesinie.

W latach późniejszych organizowane były ogólnopolskie zjazdy-obozy Petry. Nauczaniem na tych zjazdach przez szereg lat (od 1997 do 2004 roku) zajmował się Krzysztof Wójcik, pastor zboru w Gdyni, oraz inni pastorzy z takich miast, jak Tczew, Gdańsk, Warszawa, Jelenia Góra.

 

Tożsamość i współpraca

W pierwszych latach działalności Misja Studencka, a następnie D.A. Petra, otrzymywała wsparcie finansowe ze strony organizacji „Students for Christ”, co umożliwiało organizację wyjazdów licznych grup studentów na międzynarodowe konferencje studenckie oraz obozy międzynarodowe.

D. A. Petra działa niezależnie jako jedna z agend Kościoła Zielonoświątkowego, w oparciu o osobowość prawną Kościoła oraz ustawę z 1997 r. regulującą stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Jednak od samego początku swojego istnienia Petra bardzo ściśle współpracowała z europejską organizacją zielonoświątkową „Students for Christ”, która była odpowiednikiem amerykańskiej organizacji „Chi Alpha”.

 

Duszpasterstwo akademickie

W latach 2001 – 2005 dyrektorami M.S. Petra w Polsce zostali Monika i Paweł Brandysowie. W roku 2002, wraz ze zmianą przywództwa Petry, nastąpiła też zmiana nazwy z „Misji Studenckiej Petra” na „Duszpasterstwo Akademickie Petra”. Było to spowodowane poszerzeniem zakresu działań organizacji. Wówczas działalność Petry poszerzyła się o inne miasta w Polsce. Monika i Paweł Brandysowie oraz Jakub Hoły pełnili jednocześnie funkcje liderów grupy Petra Warszawa.

W tym samym czasie rozpoczął się okres współpracy D.A. Petra z Duszpasterstwem Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Stopniowo powstawały kolejne grupy Petry lub grupy współpracujące z D.A. Petra w innych miejscach w Polsce. Działalność ogólnopolska skupiała się głównie na motywowaniu młodzieży do podejmowania działań ewangelizacyjnych w czasie studiów oraz zrzeszania się w ramach grup D.A. Petra.

W 2005 r. z inicjatywy Duszpasterstwa Młodzieży powstała Rada Krajowa Młodzieży, zrzeszająca organizacje misyjne i agendy działające wśród młodzieży w ramach Kościoła Zielonoświątkowego. D.A Petra jest jej aktywnym członkiem: współpracuje w zakresie organizacji szkoleń i konferencji, misji krajowych i zagranicznych, szkoleń liderów grup młodzieżowych i studenckich.

 

Dynamiczny rozwój

W roku 2004 liderkami grupy Petra w Warszawie zostały Anna Zabłocka oraz Magdalena Czajko. Po okresie wzrostu i rozwoju w tym właśnie roku grupa doświadczyła spadku frekwencji. Ania i Magda przyczyniły się do odnowienia dynamiki spotkań i ponownego wzrostu liczebnego grupy. W sierpniu 2006 r. Magdalena Czajko wyjeżdża na misję. Wówczas do grona liderów dołączyli Szymon Kruba, Marek Kozioł i Ewa Łukowska.

Już dwa lata później, w 2008 r. warszawska grupa Petry jest największą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupą ewangelikalnych studentów w stolicy. Tworzy własną wizję zgodną z ogólnokrajowym nurtem i zaczyna mieć realny wpływ na działalność pozostałych grup w kraju. Od września 2008 liderami grupy Petra-Warszawa są Anna Zabłocka i Szymon Kruba.

W czerwcu 2009 r. Paweł Brandys zrezygnował z funkcji Dyrektora krajowego D.A. Petra w związku z pełnieniem innej służby, a na tym stanowisku pozostała Monika Brandys. We wrześniu 2009 r. Szymon Kruba przyjął propozycję objęcia funkcji p.o. Dyrektora krajowego D.A. Petra, a w lutym 2010 r. został Dyrektorem krajowym.

 

Dzisiaj

Wizja D.A. Petra zamyka się w trzech kluczowych słowach: przyjaźń, pasja, powołanie. Największy nacisk położony jest na motywowanie studentów do zajmowania aktywnej i twórczej postawy, integrowania się i podejmowania innowacyjnych, kreatywnych działań, by swą postawą i aktywnością zachęcać polskich studentów do duchowej refleksji.

 

Petra w Polsce

W różnym czasie grupy Petry w Polsce pojawiały się i zawieszały swoją działalność – najczęściej, kiedy osoba będąca liderem lub liderką danej grupy zakładała rodzinę, wyprowadzała się do innej miejscowości lub wyjeżdżała na misję. W okresie od 1998 r. do dziś grupy Petry działały w takich polskich miastach, jak: Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Wrocław, Poznań Warszawa, Białystok, Lublin, Bydgoszcz, Opole, Katowice, Gliwice i Kraków. Aktualnie aktywnie działają grupy D.A. Petra w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie i Gliwicach.

 

Podziel się wspomnieniami!

Jak wyglądały kiedyś spotkania Petry? Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci?
Poznałeś na Petrze przyjaciół na całe życie, męża, żonę? Opowiedz nam swoją historię!

  Petra Gdańsk   |   Petra Gliwice   |   Petra Lublin   |   Petra Szczecin   |   Petra Warszawa  

© 2013 Duszpasterstwo Akademickie Petra, Projekt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

facebook
youtube
twitter